JLB - Jämtlandslänsbrukarråd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjärnkoll arbetar för en mer öppenhet kring psykisk ohälsa ett av målen är att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.

1/1-2015 har Hjärnkoll Jämtland fått en ny förvaltare som är JLB Jämtlands Läns Brukarråd.

Motorn i (H)järnkoll Jämtlandär våra ambassadörer som är öppna med sina erfarenheter av psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.

Målet är att alla ska kunna vara öppna med sitt psykiska funktionssätt utan att vara orolig för negativa konsekvenser. Ambassadörerna kommer gärna till er och har en föreläsning.

Vill du boka en ambassdör eller vill ha mer information är du välkommen  att höra av dig. Telefon: 072 - 560 94 45.

 

 

Om Hjärnkoll

Ett regeringsuppdrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Regeringen har tagit initiativet till satsningen bakom Hjärnkoll.

Uppdraget kom 2009 till dåvarande myndigheten Handisam som idag heter Myndighet för delaktighet och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) som handlar om att förbättra våra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Hjärnkoll har pågått som kampanj mellan åren 2009 till och med 2014.

Vid årsskiftet 2014/15 gick Hjärnkoll från att vara en kampanj som drivs
av Myndigheten för delaktighet, i nära samarbete med NSPH, till att bli ett
riksförbund.