JLB - Jämtlandslänsbrukarråd

Attention Jämtland-Härjedalen

 

Attention Jämtland-Härjedalens lokalförening

är ansluten till Riksförbundet Attention.

 

Attention är en rikstäckande intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), både med och utan diagnos. Inom de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ryms diagnoser och tillstånd som ADHD/DAMP, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD), dyslexi/dyskalkyli och språkstörning.

Vår målsättning är att:

 

  • sprida kunskap om NPF

 

  • skapa kontaktnät för familjer med barn, ungdomar och vuxna med dessa funktionsnedsättningar.

 

  • vara en resurs för förskola, skola och övriga berörda samhällsinstanser.

 

  • skapa samarbetsformer med myndigheter och politiker för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och för vuxna med NPF.

 

  • ökad kunskap och förståelse

 

Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.

 

www.attention-jamtlandharjedalen.se