JLB - Jämtlandslänsbrukarråd

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

RSMH - vägen tillbaka till ett rikare liv
 
RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.
 

RSMH vill att människor som mår psykiskt dåligt:

• ska bemötas med förståelse och respekt
• ska få professionell hjälp i ett tidigt skede och under tillräckligt lång tid
• ska betraktas som experter på sina egna pplevelser, och ges inflytande över vård och behandling

• ska erbjudas ett brett utbud av olika former av åtgärder, stöd och psykoterapi,eventuellt i kombination med medicinering

www.rsmh.se