JLB - Jämtlandslänsbrukarråd

FMN - Föräldraföreningen Mot Narkotika

                                        Östersund / Jämtland

Döm inte din vän

förrän du varit hans ställe.   

 /Rabbi Hillel


FMN syftar främst till att ge de anhöriga kunskaper, råd, styrka, vänskap och gemenskap.  Vi erbjuder självhjälpsgrupp och enskilda rådgivningar.

Genom att bli stärkt som förälder, anhörig och människa, genom att få inhämta den kunskap som behövs blir man också den viktigaste och värdefullaste resursen på väg ut ur missbruk.

Drogmissbrukaren blir oftast både psykiskt och fysiskt sjuk av missbruk. En effektiv hjälp ur denna situation är det sociala nätverket låter denne att välja ett liv utan droger.

Basen i FMN:s arbete är en länkverksamhet, hjälp till självhjälp för anhöriga med missbruksproblem i sin närhet, förebyggande insatser och drogpolitisk opinionsbildning.

Föräldraföreningen Mot Narkotika är en ideell, religiöst och partipolitisk obunden nätverksorganisation.
FMN.s målsättning är bekämpning av missbruk och förbättring för alla som berörs av detta.  

Vi förebygger genom information, föräldrasamverkan, kurser och direkta insatser i barnens närmiljö.

FMN bildades 1968 i Stockholm, som en reaktion på det ökade narkotikamissbruket bland ungdom och den sociala isolering som anhöriga till dem drabbas av.

Vi finns bl.a. representerade på Brukarrådet för område Psykiatri, Jämtlands läns brukarråd (JLB). Vi samarbetar med ABF. 

Vi har våran lokal i Östersund men finns till för hela länet. Medlemskap i FMN Östersund kostar 100 kr /person & år.

Vårat pg 208879-7 (skriv namn, adress, ort) 

Ni har möjlighet att delta i vår självhjälpsgrupp & får gratis rådgivning, så länge ni själva önskar eller ni kan vara stödmedlem.

Välkommen att höra av dig, FMN Östersund kan du nå:

fmnostersund@gmail.com eller på 072-530 20 99.

 www.fmnostersund.se