JLB - Jämtlandslänsbrukarråd

       Boka en ambassadör!

              Psykiska olikheter - lika rättigheter. 

Alla människor har en psykisk hälsa.

Många tror att psykiska problem bara drabbar svaga personer och bara angår andra. Men tvärtom är det vanligare än många tror. 

3 av 4 lever med psykisk ohälsa idag, antingen genom egna erfarenheter eller som anhörig/närstående.

Tillsammans gör vi skillnad!

 

 

Vill du få kunskap och verktyg för att hantera psykiska olikheter på arbetsplatsen, inom vården, skolan, polisen, m.fl.

Med hjälp av Hjärnkoll Jämtlands ambassadörer kan vi bryta tystnaden och förändra attityderna om psykisk hälsa, ohälsa och missbruk. De bidrar till ett öppnare samtal och ökad kunskap kring psykiska olikheter. 

Motorn i Hjärnkoll Jämtland är våra engagerade och kunniga ambassadörer som alla har erfarenhet av psykisk ohälsa, missbruk eller psykisk funktionsnedsättning, egen eller som anhörig.

Ni kan boka en eller flera av våra ambassadörer till ex. personal och/eller chefsutbildning / möten, föräldramöten, lärarkonferenser, seminarier, föreläsningar, m.m.

Ni kan även läsa mer på: www.hjarnkoll-jamtland.se

Bokning och information:

Jessica 072-560 94 45, mail: info@jlbz.se

 

En beskrivning, vad våra ambassadörer föreläser om:

 

Andreas Eriksson

Jag har knarkat på mig psykisk ohälsa. Med en bakgrund som kriminell missbrukare ligger man extra risigt till i arbetslivet. Varje gång som det händer något negativt på arbetsplatsen får jag automatiskt skulden. Så har det varit. Föreläser om min uppväxt i en dysfunktionell familj, om min tid som kriminell missbrukare och om bemötande hos arbetsgivare och myndigheter.

Emma Thoren

Jag vill berätta om vad det betyder att växa upp i en dysfunktionell familj. Vilka spår det har satt i mig och hur jag lever med dom idag. 2008 fick jag diagnosen Emotionell instabil personlighetsstörning, helt plötsligt blev mina varför därför.

 

Ingela Håkansson

Jag berättar min historia, om mina erfarenheter av Borderline personlighetsstörning, om den icke-existerande tilliten till mig själv och omgivningen, om den starka känslomässiga smärtan och om kampen för att överleva mig själv. Ångest, tvångstankar och tvångshandlingar, självskadebeteende, suicidtankar och suicidförsök. Mina erfarenheter av att ha vistats inom sluten psykiatrisk vård – frivilligt och under tvångsvård.

Andrea Bodin

Jag berättar om omställningar. Hur det kan upplevas att vara anhörig till någon som får  bipolär diagnos. Min pappa var frisk i  över 50 år och plötsligt drabbas han av mani och depression.  Jag berättar bland annat om relationer, samvetskval, rädslor, möten med vården, självläkning och om olika roller som anhörig. 

Jeannette Kallin

Jag föreläser om sexuella övergrepp på barn i hopp om att synliggöra, avdramatisera och förändra synsätt och attityder, Jag har varit utsatt för sexuella övergrepp under hela min uppväxt. Jag berättar om de konsekvenser det fått i mitt liv och delar med mig av mina erfarenheter. Jag berättar också om hur jag gått tillväga för försonas med mitt förflutna och även med mina förövare.

Linda Backström

Jag vill berätta om hur det är att leva som nära anhörig till missbrukare (mina föräldrar och syster), skammen, skulden och känslan av att vara helt ensam.

Åsa Olsson

Jag föreläser om hur det är att få diagnosen Aspergers syndrom som vuxen. Jag pratar både om mig själv och hur det varit för mig samt mer allmänt om Aspergers syndrom.

Ulrika Wikberg

Jag berättar om min erfarenhet och upplevelse av att vara mamma till ett barn med ADHD. Tiden före och efter diagnos. Känslan av skam, skuld och att inte räcka till som förälder.

Veronica Kjörell  

Min föreläsning ”"Att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar" handlar om livet med Autism (Asperger syndrom), ADHD, DCD (utvecklingsrelaterad koordinationsstörning) och dyslexi.  Jag har också erfarenhet av psykisk ohälsa som depression, ångest och tvång,  Jag tycker det är viktigt att också lyfta fram de positiva egenskaper som hänger ihop med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.