JLB - Jämtlandslänsbrukarråd

BALANS

För dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder – och för närstående.

  • Bipolär sjukdom
  • Depression
  • Dystymi
  • PTSS/PTSD
  • Utmattningssyndrom.

 

Balans är ett riksförbund bestående av elva lokalföreningar. Vi vänder oss till personer som har upplevt depression, omväxlande perioder av depression och mani, har drabbats av ”utbrändhet” (utmattningsdepression) eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression).

Närstående och drabbade kan genom lokalföreningarna få information, råd och hjälp samt få en möjlighet att träffa andra i liknande situationer. 

Våra mål 

Vi är personer som upplevt depressioner eller omväxlande deprimerande och maniska perioder eller har drabbats av ”utbrändhet” (utmattningsdepression) eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression). Närstående kan genom föreningen få information, råd, hjälp och stöd.

Vi vill

  • Nå personer med depression och/eller bipolärt syndrom och erbjuda stöd inom föreningens ram, inbjuda till samvaro inom föreningen.
  • Informera personal vid psykiatriska kliniker och öppenvårdsmottagningar bl.a. genom synpunkter och önskemål när det gäller vården.
  • Informera närstående om möjligheten att delta i föreningens arbete, och få stöd av föreningens övriga medlemmar. Föreningen arbetar också för att närstående i högre grad ska ses som resurser i vårdprocessen.
  • Verka för ökad kunskap i samhället om depression och bipolära diagnoser, för att därmed minska oförståelse, rädsla och avståndstagande.

 

Kontakt Jämtland/Härjedalen:

mail: kajsa.bodin@gmail.com

 

www.balansriks.se