JLB - Jämtlandslänsbrukarråd

Brukarstyrda brukarrevisoner

Brukarmedverkan förbättrar insatserna

När brukare utvärderar verksamheter får man syn på andra saker än när experter eller verksamheter genomför utvärderingen. Nu finns en metod för brukarstyrda brukarrevisioner, utvecklad speciellt för missbruks- och beroendevården.
 
En brukarstyrd brukarrevision innebär att brukare har kontroll över revisionsprocessen; att ta fram frågorna, att genomföra revisionen, att analysera och dra slutsatser och att återkoppla resultatet. Genom att brukare genomför revisionen istället för professionen eller experter så får man syn på sådant som man annars inte skulle upptäcka.

De personer som ansvarar för revisionen är inte brukare i den verksamhet som utvärderas. De har vanligtvis genomgått en skräddarsydd utbildning inför uppdraget att vara brukarrevisor.

Nu finns en metod för brukarstyrda brukarrevisioner som är specifikt utvecklad för missbruks- och beroendevården.

Initiativet kommer från Kunskap till praktiks brukarråd. Genom försöksverksamhet i Borlänge och Sundsvall har metoden utvecklats och förfinats av Verdandi.  Under första halvåret 2012 producerades dessutom en metodhandledning som steg för steg beskriver processen att genomföra en brukarstyrd brukarrevision.

Arbetet är ett led i en överenskommelse mellan SKL och Verdandi. Överenskommelsen kom till mot bakgrund av att det saknades metoder för utvärdering av missbruks- och beroendevården där brukare äger processen.