JLB/NSPH Jämtlands län

Jämtlands Läns Brukarråd

Två digitala föreläsningar, gratis att delta

22/11 kl 18,00-19,00 Livet före och efter. Att få diagnosen asperger syndrom som vuxen.

9/12 kl 18,00-19,00  Att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 

22/11 kl 18,00-19,00

Åsa Olsson är föreläsare och ambassadör på föreningen Hjärnkoll. Hon vill dela med sig av sin resa för att inge hopp och sticka hål på fördomar om psykisk ohälsa.Åsa berättar öppet och levande om sitt liv.

Vi får höra om erfarenhet av vården och myndighetskontakter. Om en fin uppväxt men en skolgång som kantades av mobbing & känslan av att vara annorlunda. Åsa berättar om hur det är att leva med ångest och utmattning och om hur hon som 28-åring fick diagnosen Aspergers syndrom.

Att få diagnos blev ett av flera avstamp mot ett annat liv. Det som tidigare varit kaos blev så småningom ett annat liv, ett bättre liv.

Anmälan till studieförbund vuxenskolan här

------------------------------------------------------------------

9/12 kl 18,00-19,00

Veronica Kjörell är föreläsare och ambassadör för Hjärnkoll Jämtland. Hennes föreläsning handlar om livet med Autism, ADHD, DCD, dyslexi och psykisk ohälsa. Veronica berättar om sitt liv från barndom till vuxen. Hon pratar om svårigheterna att leva med funktionsnedsättningarna.

Men hon vill också förmedla att det finns hopp och att det går att leva ett bra liv med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Anmälan till studieförbund vuxenskolan här