JLB - Jämtlandslänsbrukarråd

Arbets/referensgrupper vi har eller finns med i:

      Tillsammans kan vi förändra.

 

  • Arbetsgruppen för intregrerad verksamhet/mottagning i Jämtlands län mellan kommun och region JH, där vi har en viktigt roll som brukarrepresentant i arbetet att utveckla beroendenheten samt  övriga frågor inom missbruksområdet.
  • Styrgrupp för värmestugan.
  • Styrgrupp för Hjärnkoll Jämtland.
  • Länsnätverk i psykiatri.
  • Prio, plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa
  • Prio, barn/unga.
  • Arbetsgrupp NYA Nationella riktlinjer missbruk-och beroende, kartläggning.
  • Ract = resursgrupp av brukare, läkare, andra som brukare vald in både profession, anhöriga eller vänner.

 

 
JLB har fått träning i bland annat roll och representativitet, juridik, media- och opinonsbildning och olika metoder för brukarmedverkan.