JLB - Jämtlandslänsbrukarråd

 

JLB- Jämtlandslänsbrukarråd

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Nu finns det regionala brukarråd för utveckling av missbruks- och beroendevården runt om i Sverige, som tillkom via SKL och

Kunskap till praktik- utveckling av missbruks och beroendevården. 

I Jämtlands brukarråd ingår också representanter för psykiatrin eftersom de många gånger kan ge samsjuklighet. "Det ena ger det andra".

I Jämtlans län startade JLB i april 2011, och blev en förening i december 2012. Vi är en "paraply"organisation med olika föreningar och organisationer (se separata. flikar till vänster) representerade och vi samarbetar bl.a i gemensamma frågor.

JLB är en organisatorisk plattform för regional/lokal samverkan inom psykisk ohälsa, missbruks- och beroendevården.
 

Jämtlands läns brukarråd (JLB) är ett samarbetsorgan bestående av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom psykisk hälsa, missbruks- och beroendeområdet. JLB är en ideell förening (paraply) med de samarbetande föreningarna/organisationerna som enda medlemmar. Respektive förening utser personer till styrelse och eventuella arbetsgrupper. Varje medlem har en röst vardera i beslutande organ. Konsensus ska efterstävas i alla frågor.

Nuvarande Medlemsföreningar: FMN-Föräldraförening mot narkotika i Jämtlands län, Kamratföreningen Räddningsplankan, Föreningen Attention i Jämtlands län, RSMH på regional och lokal nivå, Autsim/Aspberger, SHEDO och Balans.

Medlemmarna i JLB är ideella demokratiskt och medlemsstyrda föreningar som är partipolitiskt obundna. 

IOGT-NTO är en samarbetspartner och dessutom ingår vi i NSPH-nätverk. 

Inom vårat råd har vi stor kompetens eftersom vi har representanter från många olika områden ex. missbruk, anhörig, psykatri, asperger/attention.
 
Vi finns som bollplank och rådgivning till bl.a kommuner och landsting eller den som behöver. Vi åker ut och föreläser, informerar och kan finnas med i olika arbets/referensgrupper inom kommun och landsting m.fl. 
 
Dessutom utför vi brukarstyrda brukarrevisoner på uppdrag (se separat flik till vänster).
 
 
 
 

 

Brukarrådet engagerar sig, påverkar och strävar efter att nå resultat i frågor som är viktiga för brukarens livsvillkor.

 

 

Konferens!

"Bättre attityder till psykisk ohälsa"

20 oktober-2016 på Storsjöteatern.

 

Program & anmälan!

 

Kom och lyssna på våra 9  ambassadörers föreläsningar

och på

  Hasse Bronténs föreläsning:

Bipopulär – Vem är egentligen knäpp?